This is 张坚庭's Tencent Weibo homepage. Follow now!

张坚庭 6 (@张坚庭)

张坚庭

香港导演、编剧、演员,成功失败作品同样多的创作人。企业培训导师,表哥...

    Verified

    张坚庭,香港著名电影导演、编剧、监制、演员,也曾担任电台及电视节目主持人。曾获得1982年及1984年香港电影金像奖最佳编剧。

    >>【张坚庭搜搜百科】