Hi,这是Inaba的腾讯微博,立即登录并收听,新鲜动态尽收眼底!

还原为滚动方式

腾讯认证资料

Carrie Ann Inaba,美国著名演员、歌手、舞蹈家、电影制作人。