This is 爆笑校园官方后援会's Tencent Weibo homepage. Follow now!

爆笑校园官方后援会 5 (@爆笑校园官方后援会)

爆笑校园官方后援会

GuangdongGuangzhou 就职于漫友文化

《爆笑校园》腾讯微博!传播快乐每一天!和呆头开心一下!

Scrolling Display

Verified

第3届金龙奖金奖作品开发另类火星思维突破爆笑极限尺度,恶搞笑主——朱斌爆笑操刀,新新人类不可错过的幽默大作,最新连载尽在《漫画世界》。