This is gwd's Tencent Weibo homepage. Follow now!

gwd (@cw080800820110109)

gwd

ShandongZibo Scorpio 就职于齐鲁石化 成武一中 更多资料

喜欢幽默和智慧。

想了解TA的近况吗?先和TA打个招呼吧