Hi,这是千叔的腾讯微博,立即登录并收听,新鲜动态尽收眼底!

千叔 3 (@gongmingwei2011)

千叔

中国

落花不解伊人苦,谁又怜惜伊人情。空伤悲,独惆怅,怎解刺心凄凉。风吹,...