This is zhoU's Tencent Weibo homepage. Follow now!

zhoU 8 (@zhoU)

zhoU

    Verified

    陈尧,iG电子竞技俱乐部DotA队队长。WCG2010中国区冠军,WDC2010世界冠军,RGC2010世界冠军,G联赛2010冠军,IPDC2011冠军,G联赛2012冠军,TI2世界冠军,WCG2012中国区冠军,WCG2012世界冠军。