This is Mint's Tencent Weibo homepage. Follow now!

Mint 7 (@mintmm)

Mint

ZhejiangHangzhou 就职于战旗TV

战旗游戏直播平台招募主播。 合作联系:mint@zhanqi.tv

    Verified

    李静媛,知名电子竞技女选手,现LGD.Girls成员。