Hi,这是罗洗河的腾讯微博,立即登录并收听,别错过TA的精彩内容!

罗洗河

罗洗河,围棋世界冠军。在2005年的第10届三...

夫围棋之品有九。一曰入神,二曰坐照,三曰具体,四曰通幽,五曰用智,六曰小巧,七曰斗力,八曰若愚,九曰守拙。九品之外不可胜计,未能入格,今不复云。《传》曰﹕“生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之又其次也。”《棋经十三篇品格篇第十二》
正在加载...