Hi,这是Bob林盛斌的腾讯微博,别吝惜你的关注,赶紧登录,和TA互动吧!

Bob林盛斌

林盛斌,香港新城知讯台DJ。

  • 听众0
  • 收听0
  • 广播0
今晚第一次完整睇晒成集,我已經決定咗,出年參加<星夢2>,你哋唔好拉住我!
正在加载...