This is 罗付明's Tencent Weibo homepage. Follow now!

罗付明

木欣欣以向荣,泉涓涓而始流

  • Followers 274
  • Following 404
  • Posts 0
贤人君子,明於盛衰之道,通乎成败之数,审乎治乱之势,达乎去就之理,故潜居抱道,以待其时。
正在加载...