This is 哲夫's Tencent Weibo homepage. Follow now!

哲夫

山西省作协副主席、著名作家。

七律新韵哲夫 草木衰颓败九秋,繁荣过后罢风流。色香切莫争诸野,丰硕得宜安彼瓯。土绿金蚀说铁马,粟红贯朽问吴钩。功名利禄烂柯事,不蒙尘时便蒙羞。
正在加载...