Hi,这是qiqi的腾讯微博,立即登录并收听,新鲜动态尽收眼底!

qiqi

  • 听众0
  • 收听0
  • 广播0
#积德无需人见,行善自有天知# 人为善,福虽未至,祸已远离。人为恶,祸虽未至,福已远离。行善之人,如春园之草,不见其长,日有所增。做恶之人,如磨刀之石,不见其损,日有所亏。福祸无门总在心。
正在加载...