This is 哲夫's Tencent Weibo homepage. Follow now!

哲夫

山西省作协副主席、著名作家。

@生活方式被因袭,拉撒吃穿俱涉及。风马牛关全宇宙,辕南辙北轭东西。犹然贪欢何时已,莫待洪荒始噬脐。天地两盘上下磨,大千都在里边栖。红尘相悖共蹉跎,物我离合齐堕魔。勿抢未来儿女食,休砸明日子孙锅。纠偏赤道圈奢侈,校枉回归线错讹。不欲自家熊个样,还它冰海雪婆娑。http://url.cn/5SHm4UP
正在加载...