This is TVB's Tencent Weibo homepage. Follow now!

TVB

香港TVB官方微博

TVB 
【再創世紀】第2集預告 金融海嘯啟示錄🤯 正所謂『上帝要你滅亡,必先讓你瘋狂~』,搞到全城風雨既雷曼危機大家仲記唔記得?好多人瘋狂買雷曼點知最後唔見曬成副身家!郭晉安仲要睇住大家癲曬咁食人花生🥜 🥜 再創世紀 |星期一至五 晚上9:30 | 翡翠台
正在加载...