This is TVB's Tencent Weibo homepage. Follow now!

TVB

香港TVB官方微博

TVB 
12位候選港姐由 #游生##Mall姐# 帶領, 展開168小時台北嚴格訓練,同場仲有 #純純# 客串教台式撒嬌法,到底佢哋邊個可以順利完成訓練? 星期日 | 10:30pm | 翡翠台 #TVB# #不懂撒嬌的女人遇上香港小姐# #袁文傑# #宣萱# #港姐# #香港小姐2017# 片段 : http://url.cn/4E2eeBp
正在加载...