This is Toshiya爱's Tencent Weibo homepage. Follow now!

Toshiya爱

  • Followers 29
  • Following 46
  • Posts 0
前几日上网见到《倩女幽魂》嘅广告,以为喺刘亦菲嘅新戏,点入去发现喺网易游戏广告!我叼!睇到官网游戏介绍同视频都OK嘅,画面几靓,玩法几丰富,认识咗唔少朋友,依家喺[人间境-蒲水古村]服务器爽紧,我叫“ゐ滺滺Ⅱ灬然か′”,想玩嘅来稳我,我依度有礼包送! http://url.cn/1EcrM7
正在加载...