This is 尚进's Tencent Weibo homepage. Follow now!

尚进 6 (@尚进)

尚进

BeijingChaoyang Recre

麒麟网文化股份有限公司CEO,旗下麒麟游戏(《成吉思汗》等作品)、麒麟...

Scrolling Display

Verified

尚进,国内顶尖游戏制作人,现任北京麒麟游戏CEO。先后在金山公司和搜狐公司领导游戏开发团队,代表作品有网络游戏《封神榜》、《天龙八部》、《成吉思汗》等。