This is 王刚's Tencent Weibo homepage. Follow now!

王刚 6 (@作家王刚)

王刚
Scrolling Display

Verified

王刚,著名作家、编剧、冯小刚金牌搭档。电影《甲方乙方》、《天下无贼》编剧,著有《英格力士》、《月亮背面》、《福布斯咒语》等多部小说。